Pauli Armas Karjalainen in memoriam

Pitkän linjan työturvallisuusvaikuttaja Pauli Karjalainen on poissa. Nolla tapaturmaa -foorumi muistaa Paulia lämmöllä ja kunnioituksella.

Pauli Karjalainen pitämässä puheenvuoroa jäsenseminaarissa.

Pauli Karjalainen on oman sukupolveni edustajille tullut tutuksi suomalaisen työelämän pitkän linjan työturvallisuusvaikuttajana. Pauli teki kattavan työuran UPM-Kymmene Oyj:n palveluksessa työnjohtajasta kehityspäälliköksi asti. Tämän johdosta hän oli varsin perehtynyt erilaisiin työelämän ilmiöihin. Akateemisen kirjaviisauden sijaan Pauli teki kuitenkin työtä ennen kaikkea sydämellä, mikä näkyi hänen kaikessa toiminnassaan. Jos turvallisuushenkistä ihmistä voi positiivisessa merkityksessä kutsua teollisuuspastoriksi, Pauli oli juuri sellainen.

Paulin oma sitoutuminen työturvallisuuteen tapahtui viimeistään keväällä 1996 hänen viedessään viestiä erään Valkeakoskella säiliöonnettomuudessa menehtyneen työntekijän kotiin. Tuolloin hän lupasi uhrin omaisille tekevänsä kaikkensa, ettei vastaava onnettomuus toistu. Pauli kirjoittaa tapahtuneesta Nolla tapaturmaa -foorumin uutislehdessä 2010.

”Koin velvollisuudekseni viedä eteenpäin tapaturmattoman työskentelyn ajattelua ja edistää tapaturmantorjuntatyötä, erityisesti metsäteollisuudessa. Foorumin puheenjohtajaksi ryhtyminen oli osa antamani lupauksen täyttämistä.”

Itse tapasin Paulin ensimmäisen kerran eräässä tilaisuudessa Pietarsaaressa joskus vuosituhannen vaihteessa. Jo ensitapaamisella kävi ilmi, että vaatimattomassa hahmossa eli vahva tahto ja kaikista välittävä persoona. Pääsin tutustumaan Pauliin paremmin muutamaa vuotta myöhemmin, kun hän kävi säännöllisesti kouluttamassa Työterveyslaitoksen Työsuojelupäällikkökurssilla. Tällöin havaitsin, että Pauli kykeni esityksissään puhuttelemaan kuulijoita poikkeuksellisesti sekä järjen että tunteen tasolla. Kokemusperäisesti voin todeta, että Paulin luentojen jälkeen tunteet olivat pinnassa ja olo voimaantunut. Hän ei koskaan jättänyt yleisöään kylmäksi.

Paulin toiminta on merkittävästi edistänyt työturvallisuutta Suomessa, jossa hänen kädenjälkensä ja henkilökohtainen panoksensa näkyy edelleen monella sektorilla. Pauli toimi Työsuojelupäälliköt ry:n hallituksessa vuosina 2000‒2010, joista kolme viimeistä vuotta varapuheenjohtajana. Edelleen hän oli mukana perustamassa työturvallisuuskorttijärjestelmää ja jäsenenä korttitoimikunnassa vuosina 2002‒2010, minkä johdosta Paulille myönnettiin myös työympäristötyön kultainen erityisansiomitali Helsingin Säätytalolla 15.3.2005.

Pauli on toiminut aktiivisesti myös nolla -ajattelun edistäjänä ja Nolla tapaturmaa -foorumissa heti perustamisesta lähtien. Hän toimi foorumin johtoryhmän ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 2003‒2010. Paulille myönnettiin foorumin puolesta Jorma Saari -tunnustuspalkinto 29.9.2011 Tampereella. Tilaisuudessa kiitospuheen pitänyt Pauli totesi seuraavasti. ”Kun minulta kysytään mitä tekisit toisin, jos saisit elää toisen elämän, voin vastata: keskittyisin auttamaan ihmisiä.”

Pauli nukkui pois Valkeakoskella 10.7.2021. Jäämme kaipaamaan Paulia hänen ansioistaan ja tinkimättömästä työstään meidän kaikkien hyväksi. Mutta ennen kaikkea kaipaamme Paulista huokunutta lämpöä ja inhimillisyyttä, taitoa olla ihminen ihmiselle.

Mika Liuhamo, Työterveyslaitos
Kirjoittaja on tuotepäällikkö ja Nollis®-tiimin jäsen