Valkeakosken kaupunki liittyi Nolla tapaturmaa -foorumiin

Valkeakosken kaupunki liittyi Nolla tapaturmaa -foorumiin

Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenenä me Valkeakosken kaupungin työpaikoilla pääsemme helposti valmiiksi kootun, ajankohtaisen tiedon äärelle ja lähteille. Toivomme voivamme hyödyntää muiden foorumin jäsentyöpaikkojen kokemuksia turvallisuuden parantamisesta ja jakaa omia kokemuksiamme. Arjen turvallisuutta voimme parantaa vielä monin konstein. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen, mutta hyvällä, uudella pyörällä voidaan ajella Valkeakoskellakin!

Kaupunkimme liittymisestä Nolla tapaturmaa -foorumin jäseneksi päätettiin joulukuussa 2015 kaupunginvaltuuston hyväksyessä henkilöstöohjelman 2016 - 2020. Henkilöstöohjelmassa linjatuin toimenpitein Valkeakosken kaupunki on ohjelmakauden päättyessä edelleen Suomen kuntatyönantajien parhaimmistoa.

Henkilöstöohjelmaa laatinut työryhmä totesi, että sujuva ja turvallinen arki on parasta. Työpaikoillamme jokainen muistaa ensisijaisesti oman vastuunsa omasta ja toisten työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Yhteiset pelisäännöt varmistavat reilut ja oikeudenmukaiset käytännöt. Työt tehdään sovussa ja rauhassa, meillä ei saa kiusata tai häiritä ketään. Lähivuosina panostamme erityisesti keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen ja sujuviin työyhteisötaitoihin.

Kiinnittämällä huomiota työsuojeluun ja työturvallisuuteen yritämme jatkuvasti vähentää työ- ja työmatkatapaturmia. Myös terveelliseen työympäristöön ja hyvään työergonomiaan panostetaan työterveyshuollon ammattilaisten tuella. Valkeakosken kaupungin työpaikoille on ihan tavallisena, harmaana arkena mukava tulla ja sitoutua tekemään hyvää työtä yhdessä toisten kanssa.

Yhteyshenkilömme Nolla tapaturmaa -foorumissa on henkilöstöpäällikkö Maija-Riitta Mäkitalo.

Valmiina tositoimiin työturvallisuuden parantamiseksi!
Uutta henkilöstöohjelmaa v. 2015 laatineen työryhmän jäseniä:
Kuvassa ovat pääluottamusmiehet Kai Muukkonen (vasemmalla) sekä Merja Salonen ja Anne Rikassaari

sekä työsuojeluvaltuutetut Markku Mäkinen (keskellä) ja Pentti Vuorinen.


Kuva: Tommi Käppi