Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmä

Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmä

Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän jäsenet ovat foorumin jäsentyöpaikoilta. He edustavat erilaisia toimialoja ja työntekijäryhmiä. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluvat mm. työpaikkojen näkemysten esilletuominen ja yhteistyön vahvistaminen, foorumin jäsenyyteen liittyvien ehtojen ja foorumin toimintaa koskevien merkittävien linjausten määritteleminen, tasoluokituksista ja palkitsemisista päättäminen sekä foorumin toiminnan kehittäminen yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa eri puolella Suomea ohjausryhmäläisten työpaikoilla.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja
Jari Haijanen
Turvallisuuspäällikkö
Sappi Finland I Oy

Varapuheenjohtaja
Susanna Puumi
Työsuojelupäällikkö
HYKS/HUS 

Varapuheenjohtaja    
Mika Vallius
EHS Manager
UPM-Kymmene Oyj
    
Yrjö Heimonen
Turvallisuuspäällikkö
Hyvinkään kaupunki
    
Yrjö Juustila
Turvallisuuspäällikkö
Skanska Talonrakennus Oy Pohjoinen alueyksikkö
    
Pertti Jääskeläinen
Työsuojeluvaltuutettu  
Sandvik Mining and Construction Oy
    
Annika Kontinaho
Työturvallisuuspäällikkö  
KONE Hissit Oy  
    
Piia Mattila
Ylitarkastaja  
Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto
    
Anna Melleri
Työturvallisuuspäällikkö  
VR Group
    
Ari Rajamäki
Työsuojeluvaltuutettu  
Meyer Turku Oy
    
Ismo Sohlman
Tiimipäällikkö  
Helen Oy
    
Lisäksi Työterveyslaitos on mukana Nolla tapaturmaa -foorumin koordinaattorin ominaisuudessa, pääedustajina foorumin johtaja Tiina-Mari Monni sekä johtaja Tommi Alanko.