Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmä

Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmä

Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän jäsenet ovat foorumin jäsentyöpaikoilta. He edustavat erilaisia toimialoja ja työntekijäryhmiä. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluvat mm. työpaikkojen näkemysten esilletuominen ja yhteistyön vahvistaminen, foorumin jäsenyyteen liittyvien ehtojen ja foorumin toimintaa koskevien merkittävien linjausten määritteleminen, tasoluokituksista ja palkitsemisista päättäminen sekä foorumin toiminnan kehittäminen yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa eri puolella Suomea ohjausryhmäläisten työpaikoilla. Ohjausryhmän jäsenen kausi on viisi vuotta. Vuosittain vaihtuu kaksi jäsentä, joiden tilalle valitaan uudet jäsenet avoimen haun kautta.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja
Susanna Puumi
Työsuojelupäällikkö
HUS Yhtymähallinto

Varapuheenjohtaja
Anna Melleri
Riskienhallintajohtaja  
VR Group

Varapuheenjohtaja    
Mika Vallius
EHS Manager
UPM-Kymmene Oyj

Yrjö Juustila
Turvallisuuspäällikkö
Skanska Talonrakennus Oy Pohjoinen alueyksikkö

Pertti Jääskeläinen
EHS specialist  
Sandvik Mining and Construction Oy

Tanja Lindqvist
Työsuojeluvaltuutettu
ISS Palvelut Oy    

Piia Mattila
Ylitarkastaja  
Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto

Jussi Nikula
HSEQ Manager
Altia Oyj

Johanna Rajalahti
Päätyösuojeluvaltuutettu
Osuuskauppa Arina

Ismo Sohlman
Tiimipäällikkö  
Helen Oy

Katri Valonen
Työturvallisuuspäällikkö
Fazer Group

   
Lisäksi Työterveyslaitos on mukana Nolla tapaturmaa -foorumin koordinaattorin ominaisuudessa, pääedustajana foorumin johtaja Tiina-Mari Monni.