Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmä

Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmä

Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän jäsenet ovat foorumin jäsentyöpaikoilta. He edustavat erilaisia toimialoja ja työntekijäryhmiä. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluvat mm. työpaikkojen näkemysten esilletuominen ja yhteistyön vahvistaminen, foorumin jäsenyyteen liittyvien ehtojen ja foorumin toimintaa koskevien merkittävien linjausten määritteleminen, tasoluokituksista ja palkitsemisista päättäminen sekä foorumin toiminnan kehittäminen yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa eri puolella Suomea ohjausryhmäläisten työpaikoilla. Ohjausryhmän jäsenen kausi on viisi vuotta. Vuosittain vaihtuu kaksi jäsentä, joiden tilalle valitaan uudet jäsenet avoimen haun kautta.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja
Jari Haijanen
Turvallisuuspäällikkö
Sappi Finland I Oy

Varapuheenjohtaja
Susanna Puumi
Työsuojelupäällikkö
HYKS/HUS 

Varapuheenjohtaja    
Mika Vallius
EHS Manager
UPM-Kymmene Oyj
    
Yrjö Juustila
Turvallisuuspäällikkö
Skanska Talonrakennus Oy Pohjoinen alueyksikkö
    
Pertti Jääskeläinen
EHS specialist  
Sandvik Mining and Construction Oy

Tanja Lindqvist
Työsuojeluvaltuutettu
ISS Palvelut Oy    

Piia Mattila
Ylitarkastaja  
Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto
    
Anna Melleri
Riskienhallintajohtaja  
VR Group

Jussi Nikula
HSEQ Manager
Altia Oyj

   
Ari Rajamäki
Senior HSE Specialist 
Meyer Turku Oy
    
Ismo Sohlman
Tiimipäällikkö  
Helen Oy

   
Lisäksi Työterveyslaitos on mukana Nolla tapaturmaa -foorumin koordinaattorin ominaisuudessa, pääedustajana foorumin johtaja Tiina-Mari Monni.