Tietosuojailmoitus

Nolla tapaturmaa -foorumin Nollis®-palvelu

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Työterveyslaitos käsittelee pyydettyjä henkilötietoja Nolla tapaturmaa -foorumin asiakkuussuhteen hoitamiseksi. Henkilötiedot pyydetään asiakkaan ilmoittamalta yhteyshenkilöltä. Käsittelyn oikeusperuste on rekisterin pitäjän oikeutettu etu (Yleinen
tietosuoja-asetus 6 artikla 1 f -kohta).

Työterveyslaitoksen yhteystiedot
Yhteyshenkilö: Maija-Leena Merivirta, p. 043 824 3394; maija-leena.merivirta(at)ttl.fi; 33032 Työterveyslaitos
Tietosuojavastaava: p. 030 474 2429; tsv(at)ttl.fi; PL 40, 00032 Työterveyslaitos

Tietojen säilyttäminen ja luovuttaminen
Työterveyslaitos säilyttää kerättyjä tietoja jäsentyöpaikan asiakassuhteen keston tai henkilön yhteyshenkilönä toimimisen ajan. Markkinointiluvan antaneiden tiedot siirretään Työterveyslaitoksen markkinointiviestinnän
järjestelmään. On mahdollista, että tietoja käsittelee Nolla tapaturmaa -foorumin Nollis®-palvelua ylläpitävä ulkopuolinen palveluntarjoaja (Gofore Oyj).


Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää Työterveyslaitokselta pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen
poistamista. Henkilö voi myös vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu).

Päivitetty 5.11.2021