Atria on Nolla tapaturmaa -foorumin 500. jäsentyöpaikka

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi on kasvanut jo viidensadan jäsentyöpaikan kokoiseksi.

Foorumin viidessadas jäsen on elintarviketeollisuuden yritys Atria. Lue täältä, mikä oli ratkaiseva sysäys Atrian turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja miten tuloksia on saatu.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tarkoituksena on motivoida ja rohkaista työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa.