Foorumin 400. jäsen Valtasiirto Oy: Turvallisuustyötä yhdessä kumppanien kanssa

Valtasiirto Oy:ssa kehitetään työturvallisuutta johdonmukaisesti koko konsernissa ja yhdessä kumppanien kanssa. Nolla tapaturmaa -foorumista työpaikka hakee ajatusten jakamisen myötä tulevia uusia ideoita ja oivalluksia.

Teollisuuden logistiikkaan erikoistunut Valtasiirto Oy on Nolla tapaturmaa -foorumin 400. jäsentyöpaikka. Valtasiirron palveluihin kuuluvat teollisuuden ulkoiset ja sisäiset siirrot ja kuljetukset, korjaamo- ja huoltopalvelut, trukki- ja konepalvelut, maanrakennus sekä ulkoalueiden hoito. Oma veturikin yritykseltä löytyy.

Valtasiirron päätoimipiste on Harjavallan Suurteollisuuspuistossa, ja yritys toimii myös Porin Kupariteollisuuspuistossa. Logistiikkaosaamista täydentävät sisaryhtiöt Koukkukuljetus Oy ja KK-Infra Oy Kokkolassa sekä Logistiikka ValtaVirta Oy Siilinjärvellä. Vuonna 1999 perustettu Valtasiirto työllistää noin 140 henkilöä Harjavallan ja Porin toimipisteissä, joissa työsuhteet ovat pitkäaikaisia ja vaihtuvuus pientä. Henkilöstön keski-ikä on noin 40.

Valtasiirron EHSQ-päällikkönä työskentelevän Tommi Salmen toimialue kattaa koko Valtasiirto-konsernin sisaryhtiöineen. ”Onhan siinä haastetta, että saamme kaikki konsernin yritykset mukaan ja koko porukan sitoutumaan työturvallisuustyöhön”, kuvailee Salmi.

Valtasiirron periaatteena on, että kaikki samalla teollisuusalueella toimivat yritykset osallistuvat turvallisuustyöhön. Yhteneviä toimintatapoja kehitetään yhdessä rintamassa kumppanien kanssa niin Harjavallassa kuin Porissakin. Yhteiset pelisäännöt ja kaikille samat korkeat vaatimukset ovat mahdollistaneet sen, että turvallisuustasossa ja ympäristöasioissa on menty eteenpäin.

Tällä hetkellä työympäristön toimivuutta ja turvallisuutta kehitetään Valtasiirrolla 5S-toimintamallin avulla. Asteikolla 0–5 tehtävissä arviointimittauksissa tulokset ovat tällä hetkellä tasolla 3. Tavoitteena on parantaa tuloksia tämän vuoden aikana tasolle 4. Valtasiirrolla on myös sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät, ja sisäisiä auditointeja hyödynnetään toiminnan arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen.
”Logistiikka-alalla sertifioidut järjestelmät ovat aika harvinaisia”, toteaa Salmi.

Johdonmukaista työtä

Riskinarviointeja ja työpaikkaselvityksiä toteutetaan säännöllisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Johdonmukainen työ kantaa hedelmää – viimeisestä poissaoloon johtaneesta tapaturmasta on haastatteluhetkellä kulunut 519 päivää. ”Olemme asettaneet tavoitteeksi, että turvallisuushavaintoja kertyy vuodessa kolme jokaista työntekijää kohden, ja se on toteutunut. Toistaiseksi havainnot kirjataan paperille, mutta ne tallennetaan aina myös toimintajärjestelmään. Sitä kautta ne siirtyvät käsittelyyn ja hyödynnettäväksi raportoinnissa ja seurannassa.”

Jos vaaratilanne tai poikkeamailmoitus liittyy kumppaneihin, menee heille siitä järjestelmän kautta tieto. Heiltä odotetaan vastinetta tai kommenttia tilanteeseen, jotta turvallisuustasoa voidaan parantaa yhdessä. Sisäisesti turvallisuushavainnoista ja niiden käsittelyn etenemisestä tiedotetaan taukotilojen infotauluilla. Esimiehet käyvät henkilöstön kanssa turvallisuusasioita läpi myös kuukausi- ja viikkopalavereissa, ja koulutuksia pidetään vuosittain.
”Koulutusten aiheet saattavat tuntua vanhan kertaukselta, mutta ne ovat silti tarkoituksenmukaisia. Välillä pitää poiketa arkirutiineista ja herätellä porukkaa näiden tärkeiden asioiden äärelle”, pohtii Salmi.
Turvallisuuslukujen lisäksi kehittämistyön tuloksia mitataan myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyillä. Näin saadaan tietoa siitä, miten työssä on onnistuttu asiakkaiden ja henkilöstön silmissä. Kyselyvastauksista nostetaan myös vuosittain parannusehdotuksia työn alle.

Nolla tapaturmaa -foorumin verkostolta Tommi Salmi toivoo saavansa muun muassa hyviä toimintamalleja ja uusia ideoita kehittämistyöhön. ”Yksin ei aina synny niin laadukkaita ideoita kuin yhdessä. Ajatusten jakaminen isommassa ryhmässä auttaa oppimaan, oivaltamaan ja kehittymään.”

www.valtasiirto.fi

Kuvat: Valtasiirto Oy