Jäsentyöpaikalta: Kilpailukykyä vertailukelpoisesta turvallisuusdatasta, Raumaster Paper Oy

Kun Raumaster Paper liittyi Nollikseen viisi vuotta sitten, emme aavistaneet, mitä arvoa foorumi voisi tuoda toiminnallemme. Turvallisuuden ja muun eettisen toiminnan painottaminen tilaus-toimitusketjussa oli lisääntynyt ja koimme velvollisuudeksemme asettua muiden samankaltaisten yritysten joukossa julkisen, riippumattoman tahon arvosteltavaksi, kirjoittaa QHSE Manager Tanja Ufer.

Nyt, vain muutama vuosi myöhemmin, on kyky osoittaa kestävän toiminnan periaatteiden noudattamista jo selkeä kilpailukykytekijä. Suurimpaan osaan tarjouskyselyistä on liitettävä selvitys toimittajan turvallisuustiedoista. Isompien asiakaskonsernien kohdalla tiedot täytetään vakiopohjiin, jotka sisältävät esim. tapaturmataajuuden sekä edeltävän kolmen vuoden taajuuksista lasketun trendin. Usein myös GHG-protokollan mukaiset päästötiedot on raportoitava. Mikäli ilmoitus on vapaamuotoinen, olemme käyttäneet Nolliksen sivuilta tulostettavaa tasoluokitusraporttia, josta Nollis -tiimi on tehnyt tälle vuodelle myös itse täytettävän englanninkielisen version. Asiakkaamme ovat arvostaneet tiedonlähteen luotettavuutta.

Uudet vaatimukset ovat tärkeitä. Valistuneet tilaajat käyttävät enenevissä määrin pisteytysjärjestelmää toimittajavalinnassaan, joka on sidottu poissulkevaan mekanismiin: mikäli joku toimittaja ei täytä tiettyjä esim. työturvallisuudelle asetettuja arvoja, konsernin politiikka estää kaupan syntymistä. Vastaavasti toimittaja pystyy nostamaan hyvillä tuloksilla kiinnostavuuttaan yhteistyökumppanina, toki soveltuvan tekniikan ja hinnan rinnalla. Asiakaskonsernit haluavat pystyä osoittamaan, että he toimivat vastuullisesti – ja sitä vaaditaan enenevissä määrin myös toimittajilta.

Raumaster Paper hyödyntää Nollis -dataa myös sisäisesti. Johdon on helpompi arvioida yrityksen tunnuslukuja ja asettaa tavoitteita, kun käytössä on luotettavaa vertailutietoa. Lisäksi vertailtavuus on tärkeää tulosten ja tavoitteiden viestimisessä henkilöstölle: pelkkä tapaturmataajuusluku on abstrakti arvo eikä yksin kerro suorittamisen tasosta; eikä liioin kontekstistakaan, joihin se yhdessä poissaolotaajuuden sekä havaintojen määrän kanssa sijoittuu.

Nollis-tiimi on edellisen kahden vuoden aikana laajentanut tasoluokitushakemusten perusteella saadun datan visualisointia huomattavasti. Olemme ilahtuneet eritoten siitä, että jäsenyritysten, kuten Raumaster Paperin, tarpeita ja palautetta on otettu innokkaasti vastaan ja kehitetty toimintaa juuri jäsenyritysten palautteiden perusteella. Itse muistamme toivoneemme etenkin tasoluokitusraportin englanninkielistä versiota kansainvälisille markkinoille suunnattuja tarjouksia varten, sekä turvallisuushavaintojen määrää koskevien tietojen julkaisemista.

Mielenkiintoista olisi myös tietää, miten havaintojen määrä per hlö suhteutuu tapaturmataajuuteen; toisin sanoen, onko sellaisilla yrityksillä, joissa tehdään paljon havaintoja, matalampi tapaturmataajuus kuin keskimäärin vähemmän havaintoja kirjaavien. Ehkä Nollis -tiimi ottaa tästä haasteen kuluvalle vuodelle.


Kirjoittaja:
QHSE Manager Tanja Ufer, tanja.ufer@raumaster.fi