Hyödynnä Nolla tapaturmaa -foorumin webinaarit ja teemakoulutukset 2017

Tule kuulolle, vaihtamaan ajatuksia ja verkostoitumaan.

Webinaarit keväällä 2017

Foorumin webinaarit ovat vain foorumin jäsentyöpaikoille tarkoitettuja tunnin mittaisia webinaareja. Tarjolla on lisäksi kaikille avoimia Työterveyslaitoksen webinaareja.

8.2.     Työkykyä ja turvallisuutta talveen (kaikille avoin)
10.2.   Tehdään turvallisuushavaintoja (vain foorumin jäsentyöpaikoille)
10.3.   Turvallisuuskierroksilla tulosta (vain foorumin jäsentyöpaikoille)
22.3.   Esimiesten työturvallisuusvastuut (kaikille avoin)
7.4.     Reagoinnista ennakointiin (vain foorumin jäsentyöpaikoille)
9.6.     Uusi työtapaturmalaki (vain foorumin jäsentyöpaikoille)

Teemakoulutukset 2017

Foorumin teemakoulutukset ovat Työterveyslaitoksen avoimia koulutuksia, joista foorumin jäsentyöpaikat saavat 10% alennuksen.

2.2.     Vahingoista oppiminen – tapahtuma- ja vaaratilannetutkinta, Tampere
7.3.     Työterveysneuvottelu, Tampere
4.4.     Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta, Helsinki
27.4.   Inhimilliset tekijät työssä - sujuvaa ja turvallista työtä, Helsinki
31.8.   Henkisen ensiavun malli työpaikan turvallisuuspoikkeamissa, Helsinki
19.9.   Henkilönsuojainten valinta ja käyttö, Helsinki
20.9.   Vahingoista oppiminen – tapahtuma- ja vaaratilannetutkinta, Helsinki
3.10.   Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta, Tampere
9.10.   Työterveysneuvottelu, Helsinki
12.10. Turvallisuusviestintä, Tampere
2.11.   Työturvallisuuden osallistava kehittäminen, Helsinki

Foorumin jäsentyöpaikat löytävät kaikki webinaarit ja teemakoulutukset ilmoittautumislinkkeineen Nollis-palvelun jäsensivujen tapahtumakalenterista (vaatii kirjautumisen) sitä mukaa kuin ilmoittautumisia avataan. Niistä tiedotetaan myös foorumin jäsentiedotteessa, jonka jäsentyöpaikan yhteyshenkilö saa.

Muut työpaikat löytävät kaikille avoimet webinaarit ja koulutukset Työterveyslaitoksen koulutuskalenterista. Niistä kerrotaan myös foorumin julkisessa uutiskirjeessä.