Oivalluksia ja verkostoitumista Tampereen Nollis-kahveilla. Seuraavat kahvit Helsingissä 1.2.2017 - liity seuraan!

Kahvikupin ääressä tultiin tutuiksi sekä jaettiin kokemuksia ja haasteita arjen turvallisuustyöstä.

Kaikille kiinnostuneille avoimet Nollis-kahvit kokosivat Tampereen Hippostalolle marraskuisena keskiviikkoaamuna yhteen työsuojelupäälliköitä, turvallisuusasiantuntijoita ja työsuojeluvaltuutettuja Pirkanmaalaisilta työpaikoilta ja Työterveyslaitokselta.

Työterveyslaitoksen tutkijan Riikka Ruotsalan johdolla pysähdyttiin pohtimaan Nolla-ajattelua matkana ja visiona. Todettiin yhdessä, että nolla-ajattelu on numeerisen tavoitteen ja tapaturmataajuuksien tuijottelun sijaan tahtotila - sitoutumista turvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen. Keskusteluissa nousi esiin positiivisen näkökulman tuominen turvallisuustoimintaan ja se, kuinka turvallisuudesta tehdään koko työpaikan yhteinen juttu.

Osallistujat kokivat saaneensa Nollis-kahveilta inspiraatiota ja oivalluksia arjen turvallisuustyöhön omalle työpaikalle vietäväksi.

Nollis-kahveilta tietoa foorumin toiminnasta ja ideoita omalle työpaikalle

Kahvittelemassa oli myös Esko Raskila uudelta Nolla tapaturmaa-foorumiin jäsentyöpaikalta, Leppäkosken Sähkö -konsernista Ikaalisista.

Oman toimen ohella työsuojelupäällikkönä toimiva Raskila on jo pitkään kaivannut turvallisuustyöhön uusia näkökulmia ja vertaisoppimista. Yhtiössä Nolla tapaturmaa -foorumi koettiin tarpeelliseksi, kun mietittiin uusia näkökulmia työturvallisuuteen liittyen. Oppiminen muiden työpaikkojen kokemuksista yli toimialarajojen oli osasyy liittyä Nolla tapaturmaa -foorumiin ja myös ajella Tampereelle Nollis-kahveille.  

- Nollis-kahvien yhteisen keskustelun aikana syntyi ajatus työpaikkamme sisäisistä turvallisuusaiheisista Nollis-kahveista eri toimipisteissä, suunnittelee Raskila. Kahvihetkissä pysähdyttäisiin yhdessä pohtimaan turvallisuutta ja johdon mukana olo olisi vahva viesti sitoutumisesta turvallisuustyöhön.

Raskila odottaa Nolla tapaturmaa -foorumilta erityisesti uusia ideoita ja materiaaleja turvallisuusviestinnän kehittämiseen positiivisemmaksi. Leppäkosken sähköllä suunnitellaan parhaillaan myös turvallisuushavaintojärjestelmän virittämistä kohti positiivisia turvallisuushavaintoja. - Positiivinen esimerkki toimii yleensä parhaana kannustimena.

Esko Raskila
Kuva: Vuokko Puro

Seuraavat Nollis-kahvit järjestetään 1.2.2017 Helsingissä - tule kuulolle ja keskustelemaan!

Ilmoittaudu Nollis-kahveille