Suomalainen työsuojeluyhteistyö on kilpailutekijä, sanoo palkittu Juha Pesola

Nolla tapaturmaa -foorumi luovutti viidennen Jorma Saari -palkinnon työympäristöpäällikkö Juha Pesolalle Teollisuusliitosta. Tunnustuspalkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. Juha Pesola on toiminut ansiokkaasti ja pitkän ajan työturvallisuuden, työterveyden ja työympäristöasioiden parissa. Hän on vienyt eteenpäin työturvallisuuskoulutusta, vaikuttanut työsuojelulainsäädännön valmisteluun sekä ollut kehittämässä suomalaista työelämää useissa valtakunnallisissa hankkeissa.

Kiitospuheessaan Juha Pesola muistutti yhteistyön tärkeydestä työpaikkojen kehittämisessä.
– Suomalainen yhteistyö, vuorovaikutus ja yhdessä kehittäminen työpaikoilla on ainutlaatuista maailmassa, sanoo Pesola.
– Työsuojelutoiminnallemme tyypillinen tapa viedä turvallisuusasioita yhdessä eteenpäin on kilpailutekijä, jota ei ole vielä osattu riittävästi hyödyntää.

Nolla tapaturmaa -foorumia Pesola pitää isona menestyksenä, varsinkin kun se on kasvanut koko ajan.
– Nolla tapaturmaa vaatii sitoutumista, tekoja ja henkilöstön hyvää yhteistyötä, muistuttaa Pesola.
– Toivon, että Nolla tapaturmaa -foorumi toimii edelleen vuoropuhelun edistäjänä Suomessa, jotta työpaikoilla saadaan yhä laajemmin kaikki mukaan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhdessä.

Juha Pesola osoitti palkinnon niille sadoille työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat puurtaneet töitä työpaikoilla paremman työympäristön ja työhyvinvoinnin eteen.

Juha Pesola toimii työympäristöpäällikkönä Teollisuusliitossa. Pesola on aiemmin toiminut mm. työsuojeluvaltuutettuna ja Metallityöväen Liitossa työsuojeluyksikön vastaavana. Teollisuusliitto ja sitä edeltänyt Metallityöväen Liitto on ollut alusta asti mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa.


Nolla tapaturmaa - foorumin ohjausryhmän vuonna 2008 perustama Jorma Saari -tunnustuspalkinto myönnetään työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä. Palkinnon ovat saaneet Jussi Pesonen (nro 4, 2016), Lauri Kivekäs (nro 3, 2013), Pauli Karjalainen (nro 2, 2011) ja Jorma Saari (nro 1, 2009).

 

Lisätiedot:

Tiina-Mari Monni, tuotepäällikkö, Nolla tapaturmaa –foorumin johtaja, Työterveyslaitos,
tiina-mari.monni@ttl.fi, puh. 050 433 1607

Juha Pesola, työympäristöpäällikkö, Teollisuusliitto
juha.pesola@teollisuusliitto.fi, p. 020 774 1130